Handboken i att vara kvinna

Apropå denna intressanta artikel i Svenskan, jag började fundera på vad som faktiskt är de absoluta grundkraven på vad en kvinna ska läsa. Spontant kom jag att tänka på ”Egalias döttrar” och ”Backlash”. Förmodligen bör man ha läst ”Det andra könet” (ligger i högen men jag kommer aldrig till skott) och ”The Vindication of Women” (som jag påbörjat men blev deprimerad av). Något av Kerstin Thorvall kanske? Alla kloka tankar emottages i kommentarerna.